Jdi na obsah Jdi na menu

Úřední deska

Příspěvky

Veřejná vyhláška - Návrh zadání ÚP Mutěnín

19. 9. 2017

Vyhláška je ke stažení zde spolu s návrhem zadání územního plánu obce Mutěnín.

 

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

19. 9. 2017

Vyhláška je ke stažení zde, více dále v příspěvku.  

 

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

19. 9. 2017

Dokument společnosti ČEZ Distribuce, a. s. je ke stažení zde.

 

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

19. 9. 2017

Dokument vydaný OSČ MV je ke stažení tomto odkaze.

 

Ohrožení lesů lýkožroutem smrkovým – srpen 2017

16. 8. 2017

V současné době došlo v lesích Plzeňského kraje k výraznému nárůstu poškození smrkových lesních porostů lýkožroutem smrkovým (kůrovec). Další informace ohledně této problematiky v příspěvku.

 

Vytyčování stávajících sítí ČEZ Distribuce

3. 8. 2017

Vytyčování sítí ČEZ Distribuce bude probíhat v obci Načetín - info zde.

 

Žádost o upozornění vlastníků lesa

3. 8. 2017

Žádost o upozornění vlastníků lesa ohledně problematiky kůrovce je ke stažení zde.

 

Kolaudační souhlas

3. 8. 2017

Ke stažení zde.

 

Návrh zadání ÚP Drahotín

24. 7. 2017

Městský úřad v Domažlicích, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Drahotín pořizuje v souladu s ust. § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plán, zpracoval dle §47 odst.1 stavebního zákona a §11 vyhl. č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti (dále vyhláška) návrh zadání územního plánu Drahotín (dokumenty ke stažení v příspěvku).

 

Záměr bezúplatného převodu pozemků

17. 7. 2017

Obec Hora Svatého Václava zveřejňuje, dle ust. § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, Záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví obce Hora Svatého Václava, v k. ú. Šidlákov.