Jdi na obsah Jdi na menu

Úřední deska

Příspěvky

Kolaudační souhlas

3. 8. 2017

Ke stažení zde.

 

Návrh zadání ÚP Drahotín

24. 7. 2017

Městský úřad v Domažlicích, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Drahotín pořizuje v souladu s ust. § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plán, zpracoval dle §47 odst.1 stavebního zákona a §11 vyhl. č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti (dále vyhláška) návrh zadání územního plánu Drahotín (dokumenty ke stažení v příspěvku).

 

Záměr bezúplatného převodu pozemků

17. 7. 2017

Obec Hora Svatého Václava zveřejňuje, dle ust. § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, Záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví obce Hora Svatého Václava, v k. ú. Šidlákov.

 

Doplněk k Výroční zprávě dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016

29. 6. 2017

Ke stažení zde.

 

Závěrečný účet obce a zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016

29. 5. 2017

 

Výsledek kontroly Ministerstva vnitra

15. 5. 2017

Vážení spoluobčané, v následujícím odkaze najdete volně ke stažení protokol Ministerstva vnitra s výsledkem kontroly výkonu samostatné působnosti naší obce.

 

Zápis ze 42. VH Mikroregionu Dobrohost

26. 4. 2017

Zápis z valné hromady Mikroregionu Dobrohost konané dne 13. 4. 2017 je ke stažení zde.

 

Závěrečný účet svazku Dobrohost za rok 2017

26. 4. 2017

Závěrečný účet svazku obcí Dobrohost za rok 2016 je k dispozici zde, nedílnou součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 (ke stažení na tomto odkaze.)

 

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Dobrohost

26. 4. 2017

Valná hromada Mikroregionu Dobrohost se koná 11. května 2017, pozvánka a program je ke stažení zde.

 

Záměr prodeje nemovitosti

14. 4. 2017

Ke stažení zde.