Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh zadání ÚP Drahotín

24. 7. 2017

Městský úřad v Domažlicích, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Drahotín pořizuje v souladu s ust. § 6 odst.1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plán, zpracoval dle §47 odst.1 stavebního zákona a §11 vyhl. č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací  dokumentaci a evidenci územně plánovací činnosti (dále vyhláška) tento Návrh zadání UP Drahotín.

Grafická příloha ke stažení zde, veřejná vyhláška na tomto odkaze.